Bar Invasiv / Mörkret är på intet sätt nytt

Mjölkörten är utgångspunkten och smaken. En invasiv art men som även är en av de viktigaste vildväxterna vid eventuell katastrof. I likhet med mjölkörten är illegala klubbar ett av de första tecknen på återhämtning efter en katastrof.

I performancen undersöks svartklubbens potential att efterhärma (eventuellt redan vara) en invasiv art. Med andra ord, en vilsen bar.