Bar Invasiv / Mörkret är på intet sätt nytt

Installation view, Göteborgs Konsthall