Statment (swe)

Hårdrockens infernaliska gitarrsolon och racing kulturens vrålande v8:or är viktiga inspirationskällor för mig, den totala hängivenheten i dessa handlingar utgör en stor del av mitt liv och är återkommande element i min konstnärliga praktik.

Min praktik är performance baserad och undersöker etik i relation till kulturella, sociala eller ekonomiska förutsättningar. Som i allvaret bland de tävlande på strippen i Speed Piece (the Race), eller i försöket att få en illegal hårdrocksbar att agera som en invasiv växt i Bar Invasiv. Det handlar inte så mycket om vart verket äger rum utan mer om de förhållandena som gör att verket ens blir påtänkt.

I utställningssammanhang översätts projekten till skulpturala och textila verk och med dem förflyttas fokus från det direkta i handlingarna, till de estetiska aspekterna av projekten. Material och rester chockas då till olika grader av av abstraktion. För mig handlar det då om att se, missförstå och omtolka.